Różni Klienci

Social Media

Przygotowanie i wdrożenie strategii Social Media dla różnych Klientów. Opracowanie koncepcji graficznych, przygotowywanie postów (statycznych i animowanych) oraz wszystkich formatów reklam FB i IG. Zarządzanie budżetem reklamowym. Analiza i raportowanie wyników. Bezpośrednia komunikacja z klientem za pośrednictwem SM.