IKEA Centres – Aleja Bielany

Recycling na wielką skalę

Akcja promująca przeniesienie budynku IKEA we Wrocławiu do nowej lokalizacji i zwolnienie miejsca pod rozbudowę przyszłej Alei Bielany. Clue przekazu: materiały z rozbiórki budynku trafiają do przetworzenia i ponownego użycia. Landing page informujący o recyclingu na wielką skalę, specjalne ikonografiki, duże zaangażowanie mediów społecznościowych – przekazywanie treści propagujących zdrowy tryb życia i edukujących w zakresie recyclingu. Pokaz mody z użyciem surowców wtórnych („Recycling jest w modzie!), konkursy dla szkół i uczelni, ekologiczne gadżety i nagrody, warsztaty dla przedszkolaków oraz wystawa podsumowująca projekt, prezentowana na terenie PH Bielany.